FAQ

 

Varför skadas min kaffemaskin av förkalkning?
Beroende på det lokala vattnets hårdhet kan din kaffemaskin med tiden bli allt mer förkalkad. Kalkavlagringar på värmeelementet förhindrar optimal värmeöverföring till vattnet, vilket förlänger bryggtiden.

Om stora mängder kalkavlagringar redan har bildats kan dessa lösas upp med avkalkningsmedel, men ofta blockeras kaffemaskinens flödessystem av rester, vilket orsakar skador.

Melitta® rekommenderar därför att du avkalkar din kaffemaskin regelbundet.

Observera att reparationer av skador orsakade av förkalkning inte täcks av garantin.
mer
mindre

Hur vet jag att min kaffemaskin har förkalkats?
- längre genomrinningstid
- mer ånga och buller under bryggprocessen
- förändrad smak på kaffet.

Om din kaffemaskin uppvisar något av dessa symptom, rekommenderar vi att den avkalkas omgående. Annars kan din maskin blockeras av kalkavlagringar och gå sönder. Om det finns väldigt mycket kalkavlagringar kan ovanstående symptom kvarstå efter den första avkalkningsprocessen. Om så är fallet rekommenderar vi att du upprepar avkalkningsprocessen med hjälp av lämpligt avkalkningsmedel.

Ättika ska inte användas för att avkalka kaffemaskiner, eftersom det inte avlägsnar rester av kalk och fett ordentligt. Den kan även ge upphov till en stark och otrevlig doft av ättika som kan påverka kaffets smak och göra det odrickbart. Om din kaffemaskin avkalkas upprepade gånger med produkter som innehåller ättika kan detta skada tätningarna och göra dem sköra. Avkalkningsmedel baserade på mineralsyror är också olämpliga, eftersom de kan skada ledningarna och rören i din kaffemaskin.

För mild och grundlig rengöring rekommenderar vi avkalkningsmedel baserade på mjölksyra eller citronsyra. Regelbunden avkalkning förlänger din kaffemaskins livstid.

Vissa av våra modeller är försedda med 3-i-1-skydd mot kalkavlagringar med programmerbar vattenhårdhet, kalkavlagringsindikator och praktiskt avkalkningsprogram. Detta skydd påminner inte enbart om att din kaffebryggare behöver avkalkas, utan förser dig även med optimalt stöd under avkalkningsprocessen. Det säkerställer även att din kaffebryggare fungerar perfekt. 

Observera att reparationer av skador orsakade av förkalkning inte täcks av garantin.
mer
mindre

Hur avkalkar jag min kaffebryggare?
Förbered avkalkningsvätskan enligt tillverkarens anvisningar och häll den i vattentanken. Vi rekommenderar att du använder Melitta® Anti Calc Filter Café Machines. Slå på maskinen och följ anvisningarna från avkalkningsmedlets tillverkare. Om du använder en maskin utan avkalkningsprogram ska maskinen stängas av när avkalkningsvätskan har runnit igenom hela maskinen.

Efter avkalkningen ska maskinen spolas ur två gånger med rent vatten. När maskinen har fått stå och svalna en kort stund (ca 2 minuter) ska den fyllas på med den maximala mängden vatten. Sätt på maskinen och låt vattnet rinna igenom helt. Stäng sedan av maskinen direkt och upprepa därefter sköljningsprocessen.

Vissa av våra modeller är försedda med 3-i-1-skydd mot kalkavlagringar med programmerbar vattenhårdhet, kalkavlagringsindikator och praktiskt avkalkningsprogram. Detta skydd påminner inte enbart om att din kaffebryggare behöver avkalkas, utan förser dig även med optimalt stöd under avkalkningsprocessen. Det säkerställer även att din kaffebryggare fungerar perfekt.
mer
mindre

Hur hjälper Melitta® mig att sköta om min kaffemaskin?
Vi vill att du ska ha glädje av din maskin under många år. Därför är flera av våra kaffebryggare utrustade med 3-i-1-skydd mot kalkavlagringar. Detta inbegriper att din maskin ställs in efter det lokala vattnets hårdhet för att avkalkningsfrekvensen ska överensstämma med vattnets hårdhet i ditt område. När din maskin har förkalkats tänds en LED-lampa, vilket indikerar att din kaffebryggare behöver avkalkas. Det praktiska avkalkningsprogrammet gör det enkelt att sköta om din maskin. Det är programmerat för att säkerställa att Melitta® Anti Calc Filter Café Machines kan arbeta effektivt och hålla din maskin helt fri från kalkavlagringar.
mer
mindre

Hur ofta bör jag avkalka min maskin?
Det är normalt att maskiner för varmvatten förkalkas. Avkalkning är en av de viktigaste aspekterna vad gäller din maskins skötsel för att säkerställa att den fungerar perfekt. Hur ofta maskinen behöver avkalkas beror på det lokala vattnets hårdhet. Melitta® rekommenderar att regelbunden avkalkning sker efter var 40:e bryggning, för att det ska kunna säkerställas att din maskin fungerar perfekt.

Använd inga medel som innehåller ättiksyra, saltsyra eller svavelsyra för att avkalka. Ättika ska inte användas för att avkalka kaffemaskiner, eftersom det inte avlägsnar rester av kalk och fett ordentligt. Den kan även ge upphov till en stark och otrevlig doft av ättika som kan påverka kaffets smak och göra det odrickbart. Om din kaffemaskin avkalkas upprepade gånger med produkter som innehåller ättika kan detta skada tätningarna och göra dem sköra. Avkalkningsmedel baserade på mineralsyror är också olämpliga, eftersom de kan skada ledningarna och rören i din kaffemaskin.

För mild och grundlig rengöring rekommenderar vi avkalkningsmedel baserade på mjölksyra eller citronsyra. Regelbunden avkalkning förlänger din kaffemaskins livstid. Vi rekommenderar att du avkalkar med hjälp av Melitta® Anti Calc Filter Café Machines.
mer
mindre

Vad betyder det när CALC/DECALC-knappen lyser?
Modellerna Optima Timer, Look® Selection, Look® DeLuxe, Look® Timer, Aroma Signature, Aroma Signature DeLuxe, AromaElegance® och AromaElegance® DeLuxe har en avkalkningsindikator som en del av 3-i-1-skyddet mot kalkavlagringar. Om lampan i CALC-knappen (maskinserien Look®, Optima Timer) eller DECALC-knappen (maskinserien Aroma Signature samt AromaElegance®) fortsätter lysa rött innebär det att maskinen bör kalkas av. När CALC/DECALC-knappen lyser beror på den vattenhårdhet du har ställt in. När knappen börjar lysa bör du kalka av maskinen direkt. Lampan slocknar när avkalkningsprogrammet är helt färdigt. Mer information om avkalkning och skötsel av din kaffebryggare hittar du i bruksanvisningen som följer med.
mer
mindre

Hur använder jag kaffemaskinens integrerade avkalkningsprogram?
Situation:
Maskinen stängs av och CALC-knappen tänds. Lampan på CALC-knappen indikerar att maskinen behöver avkalkas. 
Avkalka din kaffebryggare på följande vis:
Mät upp avkalkningsmedel enligt tillverkarens anvisningar och häll det i vattentanken.
Tryck snabbt på CALC-knappen för att starta avkalkningsprocessen.
– CALC-knappen blinkar under hela avkalkningsprocessen.  

Avkalkningsprocessen tar 25 minuter. Denna tid krävs för att även envisa kalkavlagringar ska kunna avlägsnas med avkalkningslösningen.
– Stäng inte av maskinen innan lampan på CALC-knappen har slocknat!  

Även om det inte finns någon vätska kvar i vattentanken krävs fortfarande 25 minuter för att avkalkningsprogrammet ska kunna slutföra avkalkningsprocessen. 
– Lampan på CALC-knappen slocknar inte förrän avkalkningsprocessen har slutförts och maskinen stängs av automatiskt.  

Lampan på CALC-knappen slocknar.
– Skölj ur maskinen 1–2 gånger genom att låta rent vatten rinna genom maskinen med hjälp av den normala bryggprocessen.
mer
mindre