Information om innehåll till konsumenter

 
Enligt EU:s detergentförordning är Melitta® ålagt att informera om innehållet i sina rengörings- och avkalkningsprodukter på Internet, för att konsumenterna ska få ökad inblick. Våra produktblad innehåller detaljerad information om innehållet i Melittas rengörings- och avkalkningsprodukter.