Så gör Melitta® kaffet till ren njutning arrow_down leaves bohnen cherries cherries overview_cup
Familjeföretag
old_photo photo_eye
old_cup powder siegel

Melitta Bentz

Skaparen av Melitta®-kvaliteten

Melitta Bentz älskade kaffe mer än någon annan. 1908 uppfann hon det första kaffefiltret och lade därmed grunden till den moderna  kaffenjutningen. Familjeföretaget Melitta föddes. Idag drivs företaget av 4:e generationens kaffenjutare.

Vi på Melitta us_map us_hat us_photo3 us_photo4 us_cherries

Våra medarbetares passion för kaffe och
deras kärlek till våra produkter är något
vi på Melitta verkligen värdesätter och som
gör att du alltid får en smakupplevelse utöver det vanliga.

V

V

i vet nämligen vad förstklassigt kaffe-
drickande innebär. Våra medarbetare får därför gedigen kunskap om kaffe genom våra utbildningsprogram:

som omfattar allt ifrån provsmakningskurser till baristacertifiering.

V

V

i har filialer över hela världen och utbyter ständigt
erfarenheter med våra internationella kollegor om
de senaste trenderna på kaffemarknaden.

V

V

i besöker också regelbundet olika odlingsområden och kaffeplantager.

Kundkontakt customer_handel

Du som kund ger oss inspiration genom:

  • — Kundundersökningar
  • — Provsmakningar
  • — Delaktighet i produktutvecklingen
  • — Personlig Melitta-kundservice
Uppfinningsrikedom inventor_cup inventor_cup inventor_cup inventor_earth inventor_blueprint inventor_inlay Coffee Innovations Award

Med uppfinningen av det första kaffefiltret visade Melitta Bentz en uppfinningsrikedom som än idag är drivkraften i vår strävan att kunna erbjuda ett kaffedrickande som ligger i tiden.

N

N

är vi skapar smaksensationer utöver det vanliga hämtar vi inspiration från olika kaffe-
kulturer och -sorter i hela världen.

M

M

ed vår egen forskning och utveckling skapar vi tidsenliga beredningsmetoder, i modern design. Utvalda universitet och forskningscenter bidrar på så sätt till vår know-how.
Mer om våra ständiga förbättringsåtgärder

Kaffekompetens kompetenzen_book kompetenzen_cup kompetenzen_pencil kompetenzen_beans

Fler än 800 olika smaker kan frigöras vid rostning av kaffebönor. Det viktigaste, utöver beredningen, är att ta tillvara kaffets fulla karaktär. Vi på Melitta har de bästa kunskaperna om allt ifrån bönan till den färdiga koppen kaffe.

Omsorgsfullt utvalda bönsorter

Dolda aromer frigörs tack vare årtiondens erfarenhet av rostning och blandning

Vår unikitet har sitt ursprung i kaffefilter-
uppfinningen, för att senare nyttja vår fulla potential i att utveckla filterkaffemaskiner och slutligen komplexa fullautomatiska kaffebryggare.

Garanterat perfekt kaffenjutning!

Kvalitetssäkring Kvalitetsprocesser savety_arrow savety_pins Melitta® gör kaffe till ren njutning!

Vi erbjuder kaffe för alla tillfällen. Ett kaffe som har tagits fram av kunniga experter.
Det är därför vi kan garantera dig en hög kvalitet på varje kopp kaffe.

Teaser 1

Vi väljer ut de bästa kaffesorterna med hjälp av våra experter på råkaffe som arbetar över hela världen. Vi hittar plantager med goda förutsättningar och värnar om våra samarbeten med handlare och exportörer. Därför du kan hitta riktiga rariteter i vårt sortiment.

Teaser 2

För varje råkaffeleverans genomför vår kvalitetsansvarige en kontroll i tre steg: en rostning för hand, en bryggning och en provsmakning. Det är endast om kontrollen godkänns som kaffet hamnar i vårt rosteri.

Teaser 3

Ständiga kontroller av våra Melitta® Filterpåsar® genom hela processen, från råvara till färdig produkt, garanterar bästa kvalitet och oöverträffad njutning.

Teaser 4

Kontroller, långtidsprover och hållbarhetsprocesser på våra maskiner säkerställer högsta kvalitet och lång livslängd.

Certifiering via oberoende organ

Det smakrika kaffet av högsta Melitta®-kvalitet och alla innovativa maskiner - med alltifrån filterbryggare till kaffeautomater - skapar de rätta förutsättningarna för en stunds kaffenjutning.

close_button

Oberoende tester

bekräftar Melitta®-kvaliteten

Melitta® BellaCrema® Selection des Jahres

Melitta® BellaCrema® Selection des Jahres

Melitta® BellaCrema® Vollautomaten-Kaffee

Melitta® BellaCrema® Vollautomaten-Kaffee

Melitta® BellaCrema® Vollautomaten-Kaffee

Melitta® BellaCrema® Vollautomaten-Kaffee

Melitta® BellaCrema® Pads

Melitta® BellaCrema® Pads

Melitta® CAFFEO® CI®

Melitta® CAFFEO® CI®

Melitta® CAFFEO® SOLO®

Melitta® CAFFEO® SOLO®

Melitta® Filtertüten®

Melitta® Filtertüten®

Melitta® CAFFEO® CI®

Melitta® CAFFEO® CI®

Melitta® ENJOY® Glas

Melitta® ENJOY® Glas

Melitta® CAFFEO® Gourmet

Melitta® CAFFEO® Gourmet

Melitta® CAFFEO® SOLO® & milk

Melitta® CAFFEO® SOLO® & milk

Melitta® CAFFEO® Bistro

Melitta® CAFFEO® Bistro

Melitta® Aroma Signature® / Excellent

Melitta® Aroma Signature® / Excellent

close_button

Nivåer av kvalitetsgaranti

Kaffe
Filterpåsar®
Elektriska maskiner
Definition av kvalitetsstandarder

Definition av kvalitetsstandarder

1

Användartest, med de senaste rönen om kaffebryggning som en måttstock (överensstämmelse med lagar och förordningar är en självklarhet)

Valet av råkaffe

Valet av råkaffe

2

Först kontrolleras bönornas kvalitet och smak

3

Innan bönorna skickas från ursprungslandet kontrolleras bönornas kvalitet och smak en andra gång

4

En tredje kontroll av bönornas kvalitet och smak genomförs efter leverans till oss, innan de godkänns för bearbetning

Rostning

Rostning

5

Innan bönorna rostas sker en första rensning av främmande föremål såsom småpinnar och stenar

6

Bönorna rostas därefter med utgångspunkt från egenskaper och önskad smakprofil

7

Löpande kontroller av kafferostningen genomförs sedan för att uppnå önskad rostningsgrad

8

Slutligen genomförs en andra rensning av främmande föremål

Malning

Malning

9

En noggrant avvägd malningsprocess väljs för respektive beredningstyp

10

Därefter sker löpande kontroller av malningsgraden

11

När malningen är genomförd sker en tredje rensning av eventuellt kvarvarande främmande föremål

Packning

Packning

12

Förpackningen genomgår en kontroll innan den fylls

13

Den arombevarande, aluminiumfolietäckta vakuumförpackningen med aromventil kontrolleras hela tiden genom täthetskontroller

Avslutande kvalitetskontroll

Avslutande kvalitetskontroll

14

Förpackningen kontrolleras igen

15

Förpackningens täthet genomgår en andra kontroll

16

Smakbalansen utvärderas

17

En kontroll av att förpackningen är lätthanterlig
genomförs

18

Den önskade rostningsgraden slutkontrolleras

19

Den eftersträvade malningsgraden kontrolleras en
sista gång

20

En sista smakprovning av varje sats genomförs

kontrollåtgärder varje timme

Kundförfrågningar

Kundförfrågningar

1

Kundens åsikter enligt kundundersökningen och handelns önskemål

Val av råvara

Val av råvara

2

En inledande kontroll av råmaterialets lämplighet genomförs i laboratoriet

3

Därefter genomförs ett maskintest och råmaterialet godkänns för tillverkningsprocessen

4

En leveranskontroll sker därefter genom en granskning på plats

Papperstillverkning

Papperstillverkning

5

Råmaterialet rengörs

6

Kaffefilterpappret tillverkas enligt en mall

7

De viktigaste kvalitetsmallarna kontrolleras regelbundet

8

Det färdiga pappret kontrolleras löpande med avseende på synliga fel

9

De synliga felen markeras och tas bort från det färdigställda pappret

10

Produkten granskas

Tillverkning av filterpåsar®

Tillverkning av filterpåsar®

11

Kaffefiltret tillveras enligt en mall

12

En löpande kontroll av främmande föremål genomförs

13

Sömmarnas hållfasthet kontrolleras regelbundet

14

Filterpåsarna kontrolleras med avseende på synliga fel

15

Extra stickprovskontroller utförs

Packning

Packning

16

Förpackningsmaterialet kontrolleras visuellt innan det fylls

17

Löpande kontroller säkerställer korrekt påfyllningsmängd

18

Den färdiga produkten kontrolleras

Produktgodkännande

Produktgodkännande

19

Produkten kontrolleras enligt en checklista

20

Extra stickprovskontroller genomförs

Kundundersökningar

Kundundersökningar

1

Kundens åsikter enligt kundundersökningen samt handelns önskemål bearbetas

Leveranskrav

Leveranskrav

2

För att säkerställa en kontinuerligt hög kvalitetsnivå ska en första leveranskontroll genomföras redan vid valet av material för våra maskiner. Därefter ska ett avtal tecknas om utvecklings- och kontrollåtgärder

Utvecklingsprojekt

Utvecklingsprojekt

3

Vid utveckling av maskiner beaktas kvalitetskraven i alla steg i utvecklingsprocessen

4

Intensiva kontroller av maskinerna i de olika utvecklingsstadierna (prototyp, laboratoriemönster och förserier) genomförs

5

En kontroll och certifiering av maskinsäkerheten enligt gällande säkerhetskrav utförs

6

Hållbarhetstest och fältprover utvärderas

7

Avtal tecknas om en bindande åtgärdsplan för att upprätthålla Melittas kvalitetsstandarder

8

En pilotserie kontrolleras och godkänns med utgångspunkt från kontrollen av tillverkade maskiner

Maskintillverkning

Maskintillverkning

9

Löpande kontroller av inköpta komponenter såsom värmare, termostater, slangar, elektronik etc. genomförs

10


Regelbundna kvalitetskontroller av egentillverkade insprutningsdelar genomförs av leverantören

11

Förmontering av komponenter och maskinmontering utförs enligt strikta krav (maskinsäkerheten ska kontrolleras och certifieras och säkerhetskraven för livsmedel ska uppfyllas : uteslutande genom samarbete med ackrediterade organ)

12

De enskilda monteringsstegen granskas genom löpande tillverkningskontroller

13

Maskinens funktion och säkerhet slutkontrolleras till 100 %

Packning

Packning

14

Förslutningen och tillbehören kontrolleras löpande

15

Tillbehören och maskinen packas

16

Den färdiga förpackningen kontrolleras med avseende på synliga fel

Löpande optimeringsprocesser

Löpande optimeringsprocesser

17

Regelbundna kontroller av inkommande varor genomförs av Melitta för att säkerställa att maskinerna är av hög kvalitet och har lång livscykel

18

För att säkerställa att Melittas kvalitetsstandarder följs genomförs regelbundna leveransgranskningar

19

Feedback från kunder, försäljningssidan och kundtjänsten bearbetas ständigt

20

För att optimera produkternas kvalitet sker ett regelbundet informationsutbyte med leverantörerna