Detaljer
Melitta® Filtertüten® Original

Melitta® Original Kaffefilter

Optimal och större njutning för ditt filterkaffe!

Upptäck en balanserad och aromatisk smakuppelvelse med ditt filterkaffe genom Melitta® original aromkaffefilter.  Aromporerna har delats in i tre aromzoner som vardera innehåller olika många aromporer. Därmed ger aromkaffefiltren i original en ännu större njutning!

Med Aromapor®-papper
mit Aromapor® Papier
Med Aromapor®-papper 
Melitta® Kaffefilter Original är tillverkade av Aromapor®-papper. Det speciella med papperet är dess mikrofina porer. De låter endast de allra finaste aromämnena komma med i ditt kaffe. På så vis kan det alltid utveckla hela sin fylliga arom.
Aromzoner
Aromaporen

Aromazoner

Aromporerna har nu delats in i 3 aromzoner som vardera innehåller olika många aromporer. 
3. Runda av: Den övre zonen förhindrar att det bildas en bitter smak och den garanterar en avrundad arom.
2. Förfina: Den mellersta zonen stöder en jämn bryggning och förfinar därmed ditt kaffes arom.
1. Utveckla: Den nedersta zonen, den så kallade ”förbryggningszonen” svarar för den första aromutvecklingen. 

Rätt storlek till din kaffebryggare
die richtige Größe für Ihre Kaffeemaschine

Rätt storlek till din kaffebryggare
Har du en kaffebryggare för 2, 6, 10 eller fler koppar? Som enda märke erbjuder Melitta® kaffefilter i alla storlekar - för alla personliga önskemål. Melitta® kaffefilter Original finns i storlekarna 100, 101, 102, 1x2, 1x4, och 1x6.

Naturligt bruna eller vita
Melitta® Filtertüten® naturbraun oder weiß
Naturligt bruna eller vitaMelitta® Kaffefilter, naturligt bruna eller vita: Filtren ser förstås olika ut, men naturligtvis kan du inte känna någon skillnad i smaken. De båda kaffefiltren har exakt samma egenskaper. Naturligt bruna kaffefilter är oblekta, medan våra vita kaffefilter endast är syreblekta. Alla våra kaffefilter kan självklart komposteras.

FSC®-certifiering för kaffefilter från ansvarsfulla källor
FSC-Zertifizierung für Filterpapier aus verantwortungsvollen Quellen

FSC®-certifiering för kaffefilter från ansvarsfulla källor

Som ett FSC®-certifierat företag producerar Melitta® kaffefiltren i enlighet med FSC®-regleringar. FSC® (Forest Stewardship Council®) är en självständig, icke vinstdrivande, icke-statlig organisation som syftar att bidra till förbättringen av skogshantering världen över. Produkter med FSC®-märkning försäkrar att skogar brukas i samstämmighet med det sociala, ekonomiska och det ekologiska behov som finns för både denna och framtida generationer. 

Genom certifieringen av Melitta® Filtertüten® utförd av FSC® lämnar vi vårt bidrag till en förebildlig skogsförvaltning.
Kvalitet ur kaffeglädje
Kvalitet ur kaffeglädje

Kvalitet ur kaffeglädje
Glad i kaffe - vi står för kaffeglädje sedan Melitta Bentz år 1908 uppfann det första kaffefiltret och därmed lade en grundsten för den moderna kaffenjutningen. Kaffeglädjen är såväl då som idag vår drivfjäder att, med kompetens, uppfinningsförmåga och kärlek till produkten, alltid erbjuda den bästa kvaliteten och den unika kaffenjutningen