Både bönan och rostningen är viktiga faktorer
Von wegen "Nicht die Bohne" - Auf die Röstung kommt es an

Kaffebönor rostas inte alltid identiskt. Man skiljer på olika rostningsgrader. Vid en ljus rostning talar experterna om kanelrostning. En mellanrostning kallar man american roast. Den mörkaste rostningen kallar man espressorostning eller italian roast. Den avgörande faktorn för en god espresso, som rostas mörkare än ”vanliga” kaffebönor, är bönornas höga kvalitet.

Vid beredningen av en god espresso kommer kaffepulvret i kontakt med det heta vattnet endast under en kort stund. Resultat: mindre bitter- och garvämnen liksom mindre koffein än vid vanliga filtermetoder. Bönorna ska malas särskilt fina. Då extraheras de värdefulla smakämnena bättre.

A och O är creman - fin, sinnlig, högaromatisk!
Das A und O: die Crema - Fein, sinnlich, hocharomatisch!

Det skikt som bildas på ytan av kaffet kallas för crema. Den har en olje-krämig finporig konsistens och den binder samman aromerna. Creman bildas av det vatten som pressas genom kaffepulvret under högt tryck (cirka 15 bar). Creman fungerar som ett skyddsskikt för kaffet, eftersom de finaste aromämnena avviker långsammare tack vare den.

Kaffeguldets färg - medelvärdena står högt i kurs
Die Farbe des Kaffee-Goldes - Mittelwerte hoch im Kurs

Cremans färg påverkas av olika faktorer. Är den för mörk, kan det bero på att vattnets temperatur är för hög eller att bönorna har malts för fint. Är den för ljus, kan det bero på att bönorna har malts för grovt eller att vattnets temperatur är för låg. De här faktorerna kan påverkas i de flesta helautomatiska kaffemaskiner.

Det rätta vattnet för perfekt kaffenjutning
Das richtige Wasser für perfekten Kaffeegenuss

Vatten är inte alltid vatten. Det har olika hårdhetsgrad, det vill säga olika mineralhalt. För en idealisk njutning av kaffet rekommenderar vi att använda ett särskilt vattenfilter som avlägsnar kalk och störande smakämnen, och därmed såväl skydda kaffemaskinen som påverka smaken positivt. Till våra Melitta®CAFFEO®-modeller rekommenderar vi att använda vattenfiltret Melitta®Pro Aqua. Alla modeller levereras med ett filter.