FAQ

 

Hur rengör jag min kaffekvarn på rätt sätt?
Rengör kaffekvarnen efter varje användningstillfälle. Dra ut elkabeln ur uttaget före varje rengöring. Ta av behållaren för malt kaffe med locket och locket på kaffebönbehållaren. Rengör behållaren för malt kaffe med locket samt locket på kaffebönbehållaren med varmt vatten. Skölj dem sedan och låt dem torka. Torka av kåpan med en lätt fuktad trasa och gnid den sedan torr. Använd alltid en mjuk borste för att rengöra kvarnen, använd inte vatten eller tvål.
Obs: Sänk aldrig ner kåpan, elkabeln, kontakten eller kvarnen i vatten eller andra vätskor. Använd inte rengöringsmedel i krämform, hårda eller slitande rengöringsprodukter eller hårda borstar. Rengör aldrig kaffekvarnen eller några av dess avtagbara delar i diskmaskinen.
mer
mindre

Vad måste jag veta när jag gör rent min kaffekvarn?
Dra alltid ut elkabeln ur uttaget före varje rengöring. Sänk aldrig ner kåpan, elkabeln, kontakten eller kvarnen i vatten eller andra vätskor. Använd inte rengöringsmedel i krämform, hårda eller slitande rengöringsprodukter eller hårda borstar. Rengör aldrig kaffekvarnen eller några av dess avtagbara delar i diskmaskinen.
mer
mindre

Vilka utav min kaffekvarns delar kan köras i diskmaskin?
Kaffekvarnen och dess avtagbara delar kan inte köras i diskmaskin. Rengör aldrig kvarnen eller några av dess delar i diskmaskinen.
mer
mindre