FAQ

 

Meddelandet "Fill with beans" visas på displayen även om bönbehållaren är full.
a) Bönorna kanske inte åker ned ordentligt i kvarnen. Det kan bero på att de är för oljiga. Rengör bönbehållaren med fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel. Tryck lätt på bönbehållaren om det behövs.

b) Skjutreglaget "Bean Select" kan vara inställt på mellanläge. Kontrollera om skjutreglaget Bean Select har ställts in för en av bönbehållarna. Flytta det försiktigt från ett läge till ett annat.
mer
mindre

Kvarnen låter mycket.
Det kan ha kommit in något främmande objekt i kvarnen. Kontakta hotline.
mer
mindre

Bryggenheten går inte att sätta tillbaka när den har tagits ur.
Motorn kan ha hamnat i fel läge. Kontrollera om vattenbehållaren är full och droppskålen är på plats. Stäng av maskinen och sätt på den igen. Tryck därefter samtidigt på My-Coffee- och på-/av-knapparna i mer än 2 sekunder. Motorn rör sig till rätt läge. Sätt sedan in bryggenheten igen och kontrollera att den låses fast på rätt plats.
mer
mindre

Meddelandet "system error" visas på displayen
Stäng av apparaten och slå på den igen. Om meddelandet fortfarande visas kontaktar du hotline.
mer
mindre

Varför sugs ingen mjölk ut ur behållaren?
a) Sugröret på mjölkbehållaren kanske inte sitter fast ordentligt på locket.  Kontrollera om sugröret sitter fast ordentligt på locket. 

b) Mjölkslangen kanske inte sitter fast ordentligt i uttaget och/eller i mjölkbehållaren. Kontrollera att mjölkslangen sitter fast ordentligt i uttaget och i mjölkbehållaren.
mer
mindre

Går det även att ansluta mjölkbehållaren på vänster sida?
Ja. Mjölkbehållaren är som standard ansluten på höger sida. Om du vill ändra till vänster sida drar du ur mjölkslangen från uttaget och trycker den rakt nedåt. Lås upp mjölkbehållaren och dra den ned och bort från uttaget. Dra upp mjölkbehållaren och lyft ut den ur enheten, vrid den i 180° och sätt tillbaka den i mjölkenheten. Om du vill ändra tillbaka gör du allt i omvänd ordning.
mer
mindre

Hur fungerar Easy Steam Cleaning?
Vid Easy Steam Cleaning används varmt vatten och ånga för att snabbt och hygieniskt rengöra de delar som kommer i kontakt med mjölk. Detta kan utföras varje gång mjölk används eller så kan det väljas separat på menyn.
mer
mindre

Varför går det inte att hälla upp två koppar när jag gör en americano och en long black?
Eftersom det bara finns ett vattenutlopp går det bara att hälla upp en americano eller en long black i taget.
mer
mindre

Vilka recept kan CAFFEO® Barista® följa?
Det går att använda totalt 18 olika kaffevarianter. Här finns en översikt.
mer
mindre

Var finns de olika recepten?
Som standard hittar du recepten i "My Coffee"-profilerna 1-4. Det finns en översikt över hur recepten delas in i olika profiler i välkomstpaketet eller här. Om du vill hämta ett recept trycker du på knappen "My Coffee" flera gånger och väljer "My Coffee"-profilen och sedan trycker du på knappen för den dryck du vill ha. Du kan ändra på alla recept på menyn och spara dem på produktknapparna och i "My Coffee"-profilerna (se avsnittet om hur du ändrar drinkinställningar permanent)
mer
mindre

Hur anropar jag rengörings-/avkalknings-programmet?
Tryck på "menu/ok"-knappen i minst 2 sekunder så att displayen i menyn ändras. Välj alternativet för underhåll. Nu kan du välja mellan olika rengörings- och avkalkningsprogram.
mer
mindre

Går det att diska de enskilda komponenterna för CAFFEO® Barista® i diskmaskin?
Mjölkbehållaren (utom locket), den använda kaffebehållaren och droppskålen går att diska i diskmaskin. Mjölk- och bryggenheten kan rengöras under rinnande vatten.
mer
mindre

Hur rengör jag bryggenheten?
Du kan torka ur bryggenheten med en fuktig trasa eller borsta ur den med borsten från rengöringspaketet. Det går också att rengöra den under rinnande vatten.
mer
mindre

Hur ställer jag in malningsgraden?
Malningsgraden är perfekt inställd när apparaten levereras. Vi rekommenderar att du ställer in malningsgraden igen när 1 000 koppar kaffe har bryggts (om ungefär ett år). Om du vill återställa malningsgraden öppnar du locket på höger sida och väljer en kaffedrink. När kvarnen fungerar drar du spaken för malningsinställningar framåt om du vill ha finmalda bönor och bakåt om du vill att bönorna ska malas mer grovt. Observera att det bara går att återställa kvarnen när den körs, annars kan den skadas. Stäng locket när du har återställt kvarnen.
mer
mindre

Hur rengör jag apparaten på utsidan och allmänt?
Stäng av apparaten. Rengör utsidan på apparaten med en mjuk, fuktig trasa och ett vanligt rengöringsmedel. Använd inte trasor med slipmedel, svampar eller rengöringsmedel. Droppskålen och kaffebehållaren kan även rengöras med en mjuk, fuktig trasa och rengöringsmedel. Vi rekommenderar att du använder en mjuk, torr trasa när du rengör bönbehållaren.
mer
mindre