FAQ

 

Kaffet är för varmt eller för kallt.
Tryck på vridreglaget i några sekunder för att hämta menyn. Välj sedan standard eller önskad profil och slutligen önskad dryck från punkten 'My Coffee'. Under 'temperatur' i menyn kan du välja önskad bryggtemperatur.
(ej understruken!)
mer
mindre

Latte macchiato eller cappuccino är inte varma nog.
Kontrollera standardinställningarna i huvudmenyn. Kaffetemperaturen bör vara inställd på hög. Du kan även minska mängden mjölk eller ställa in den på noll och på så vis öka mängden skummad mjölk. Skummad mjölk är vanligtvis varmare så med dessa inställningar bör din dryck nå önskad temperatur.
mer
mindre

Hur mycket kaffe mals för varje styrkenivå?
För Caffeo® Cl mals följande mängd för varje kaffestyrka. Ca:

1 böna -> 7g
2 bönor -> 9g
3 bönor -> 11g
4 bönor -> 13g
mer
mindre

Hur ändrar jag standardinställningarna i min Caffeo® CI®?
Välj 'My Coffee'-inställningarna i menyn. Godkänn underinställningen 'standard' med vridreglaget. Här kan du ändra alla standardinställningar individuellt efter smak.
mer
mindre

Varför görs ingen skummad mjölk? Varför sugs ingen mjölk ut ur mjölkbehållaren?
a) Mjölkenheten kan ha blockerats av mjölkrester. Ta ur mjölkenheten och rengör den under rinnande vatten. Du kan även rengöra mjölkbehållaren med diskvatten. Kör det intensiva rengöringsprogrammet (rengöringsprogram för mjölksystemet) och följ instruktionerna i bruksanvisningen. Kör det snabba och hygieniska programmet 'Easy Cleaning' varje gång du använder mjölk genom att godkänna 'Easy Cleaning?' i displayen två gånger med vridreglaget. Programmet 'Easy Cleaning' hindrar mjölkrester från att fastna i mjölkslangen och garanterar att din mjölkenhet alltid är ren.
Kör avkalkningsprogrammet.

b) Sugröret på mjölkbehållaren kanske inte sitter fast ordentligt på locket.
Kontrollera om sugröret sitter fast ordentligt på locket.

c) Mjölkslangen kanske inte sitter fast ordentligt vid utloppet eller vid mjölkbehållaren.
Kontrollera om sugslangen sitter fast ordentligt.
mer
mindre

Hur hämtar jag rengörings-/avkalknings-programmet?
Håll nere vridreglaget i minst 3 sekunder så visar displayen inställningsmenyn. Välj 'underhåll' i menyn. Nu kan du välja mellan olika rengörings- och avkalkningsprogram.
mer
mindre

Vad innebär 'Easy Cleaning'?
''Easy Cleaning' är ett snabbt och hygieniskt rengöringsprogram för mjölksystemet Caffeo® CI®. Mjölksystemet rengörs med varmt vatten och sedan med en ångstråle. Det bästa är att göra det varje gång du använder mjölk eller skummad mjölk för att förhindra att mjölkslangen/mjölksystemet blockeras. Maskinen påminner dig om detta automatiskt. Du kan även hämta 'Easy Cleaning' i menyn under 'underhåll'.
mer
mindre

Vad innebär 'Intensive Cleaning'?
''Intensive Cleaning' är ett rengöringsprogram för mjölksystemet Caffeo® CI®. Vi rekommenderar att du kör 'Intensive Cleaning' minst en gång i veckan beroende på användningsfrekvensen. Maskinen påminner dig automatiskt om att köra programmet. För att köra programmet 'Intensive Cleaning' behöver du Melitta® PerfectCLEAN mjölksystemrengöring. Häll 50 ml (första strecket) av rengöringsmedlet i mjölkbehållaren och fyll på med 450 ml varmt vatten (upp till 0,5-litersnivån). Starta programmet 'Intensive Cleaning' i menyn under 'underhåll'. Skölj mjölkbehållaren ordentligt med vatten efter rengöring.
mer
mindre

Displayen visar 'sätt i bryggenhet'.
Bryggenheten kanske inte har låsts fast rätt. Lås upp bryggenheten och lås den på plats igen. Om bryggenheten fortsätter att blinka, ta av bryggenheten, sätt i den igen och lås den på plats.
mer
mindre

Bryggenheten går inte att sätta tillbaka när den har tagits ur.
Motorn kan ha hamnat i fel läge. Kontrollera om vattenbehållaren är full och droppskålen är på plats. Stäng av maskinen och sätt på den igen. Tryck därefter samtidigt på My-Coffee- och på-/av-knapparna i mer än 2 sekunder. Motorn rör sig till rätt läge. Sätt sedan in bryggenheten igen och kontrollera att den låses fast på rätt plats.
mer
mindre

Displayen indikerar att jag borde fylla på vattenbehållaren trots att den redan är full.
a) Vattentanken kanske inte står i rätt läge.
Kontrollera att vattentanken har klickat i rätt läge i hållaren på baksidan.

b) Flötet som visar vattennivån kan ha fastnat.
Ta bort vattentanken, töm den och skaka den för att få loss flötet.
mer
mindre

Symbolen för kafferännan lyser trots att den är stängd!
Magneten på kafferännans lock kan ha lossnat. Kontrollera om magneten har hamnat i kafferännan eller bryggenheten eller om den fallit ner i kaffesumpsbehållaren. Sätt tillbaka magneten i locket till kafferännan när du hittar den.
You can order a new lid for the coffee chute by phoning 0571 86 1900 (calls charged at local rates).
mer
mindre