Kaffeplantan
Anbau - Die Kaffeepflanze

Egentligen är kaffeplantan ett träd. Men eftersom kaffebären är svåra att skörda uppe i ett högvuxet träd, hålls växterna i buskhöjd. En vuxen kaffeväxt på 2-3 meters höjd bär ungefär 5-8 kg bär per år. Av dem blir det 1-2 kg bönkaffe. Kaffeväxten och dess bär behöver tid på sig och ger förd maximala skördar efter 6-8 år.

Kaffebönan
Anbau - Die Kaffeebohne

Kaffebönor innehåller så mycket mer än bara koffeein (vilket också påverkar kaffets smak) - där finns också kolhydrater, syror, oljor, vatten, mineralämnen, spårämnen och cirka 800 aromämnen (cirka 0,1 %). Aromerna finns inte i råkaffet, utan de bildas först vid rostningen. Den gör det rostade kaffet till ett av de mest aromrika livsmedel som finns.

Idealiskt klimat
Anbau - Ideales Klima

 

Kaffeplantor är känsliga och ställer därför höga krav på sin omgivning. De behöver mycket ljus och värme, men av för mycket sol tar de skada. Dessutom är regelbundet regn en viktigt faktor för tillväxten. Frost kan förstöra en hel skörd och redan vid en temperatur på 10 °C reagerar växterna negativt. I bland annat Brasilien, Kenya och Indien odlar man därför olika kaffebönsorter.

 

Högt upp
Anbau - Hoch hinaus

Den som vill ha de bästa kaffebönorna måste bege sig högt upp. På mellan 900 och 1 500 meters höjd är terrängen oftast svårtillgänglig, varför det är besvärligt att odla och skörda. Då temperaturerna så högt upp ofta är lägre, tar det längre tid för bären att mogna. Häri ligger hemligheten bakom kvaliteten. Kaffet har mer tid på sig att utveckla sina läckra näringsämnen. Därför har höglandskaffe mer arom.